Saturday, April 25, 2020

Thanh niên Việt Nam trong nước làm sao chống ngoại xâm (Tầu Cộng)?

Sài Gòn bây giờ suốt ngày ăn nhậu
Đĩ điếm đầy đường chèo kéo người qua
Sài Gòn bây giờ khắp nơi đồ giả
Giả vật giả người giả cả tình xa

sai-gon-6
 Sài Gòn bây giờ mạnh ai nấy tiểu
Chẳng chút ngượng ngùng tiểu giữa thanh thiên
Sài Gòn bây giờ quán ôm trăm thứ
Phẩm giá con người đạo đức đảo điên

tho-che-vui-dai-duong

No comments:

Post a Comment