Friday, November 15, 2019

Hạnh Phúc Áo Lam

Thơ: Thượng Tọa Thích Phước Hạnh

Áo lam công đức biết bao
Mặc vào thân tướng thế nào cũng xinh
Áo lam đẹp nhất ân tình
Mặc vào thân tướng người mình thong dong
Áo lam có sẵn tấm lòng
Mặc vào thân tướng  cùng trong một nhà 

Áo Lam , ôi áo lam hòa nhã nhẹ êm
Mặc vào thân tướng , càng thêm tình người
Áo lam , ôi áo lam hạnh phúc ai ơi
Mặc vào thân tướng rạng ngời từ bi

Áo lam vốn dĩ thật thà
Mặc vào thân tướng đậm đà tình thương
Áo lam phước báu khôn lường
Mặc vào thân tướng đường đường trang nghiêm
Áo lam hòa nhã nhẹ êm
Mặc vào thân tướng , càng thêm , tình người

Áo lam , ôi Áo lam hạnh phúc ai ơi
Đi chùa lễ Phật đời đời bình yên
Áo lam , ôi Áo lam hạnh phúc ai ơi
Về chùa tu học đời tươi dâng đời.

Áo lam , ôi Áo lam hạnh phúc ai ơi
Về chùa tu học . . . đời tươi dâng đời.


No comments:

Post a Comment