Thursday, January 2, 2020

45 năm người Quân Cảnh xa quê hương

Sáng tác: QC Nguyễn Hải
Hình ảnh Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment