Thursday, April 16, 2020

Cam Ly ngày cũ

Thơ: QCTP Trần Đình Lộc

                                 Cam ly ngày cũ.

                             Cam ly khô cạn , đâu ngày cũ?
                             Rêu đá còn in  dấu thời gian
                             Ta trở về lạ bước ngỡ ngàng
                             Còn chăng nhỉ chân tình trên đá.

Nghe thông reo tưởng chừng ai gọi
Tiếng ái ân nắng gió chiều rơi
Sương chưa xuống chim đà về tổ
Ta về đâu thương nhớ chơi vơi.

Cuộc bể dâu vật đổi sao dời
Bao kỷ niệm tràn về dồn dập
Gốc thông già trơ gan tuế nguyệt
Còn ta lưu lạc nửa cuộc đời.

Đà Lạt ơi! Thương nhớ không nguôi
Bốn  mươi năm còn đọng Xuân thì
Nay tàn tạ đôi bờ, đôi ngã
Năm tháng nào xóa buổi chia ly./

Đà Lạt 20/02/ 2006 . Trần Đình Lộc .

No comments:

Post a Comment