Saturday, April 25, 2020

Bản tin 65 Tổng Hội QC

1 comment:

 1. Kinh cac NT,
  Chung toi: Th/S I Tran The Vinh, don QCTP- TK Tay Ninh, va Tr/SI Huynh Cong Khai, don QCTP- TK Vinh Binh, hien dang song o Tay Ninh, Viet Nam.
  Chung toi muon lien lac voi Tong Hoi QC- VNCH Hai Ngoai va cac Chien Huu nam xua
  Xin lien lac voi chung toi qua Email: dungkhho@gmail.com
  Chao Doan Ket- Quyet Thang.

  ReplyDelete