Thursday, April 16, 2020

Quyên sinh lầm khi nghe tin người yêu tử trận (Tin lầm)

Thơ: Vô Danh (bài thơ trong miếu thờ)


Bài thơ trong miếu thờ: Lê thị Thảo.

                             Nước biếc non xanh dù biến đổi
                             Mối tình chung thủy Thảo trong Tâm
                             Chiều chưa xuống mà nắng vàng vội tắt
                             Đêm chưa về mà cỏ đã dầm sương
                             Cả núi rừng  ngấn lệ tràn tiếc thương
                             Cho mối tình ngang trái của
                             Đôi uyên ương không thành.
                                          Vô danh                  Viếng mộ Lê Thị Thảo.

                             Oan nghiệt than ôi! động đất trời
                             Vội vàng chi quá hỡi người ơi!*
                             Ngậm ngùi kẻ viếng mi rơi lệ
                             Thương tiếc người thăm vọng mấy lời
                             Một nén hương dâng tình bất diệt
                             Vài vần thơ niệm nghĩa đầy vơi
                             Non xanh nước biếc dù dâu bể
                             Tâm -Thảo ngàn  năm mãi đẹp đời./.
                             *Nhận được tin người yêu tử trận. Thảo vội vàng quyên sinh. Nhưng sau đó tin lầm .

                             Đà Lạt 20/3/2014. Trần Đình Lộc.     

1 comment:

  1. Bài viếng mộ Lê Thị Thảo của Niên Trưởng Trần Đình Lộc là một thất ngôn bát cú đẹp và ý nghĩa thâm thúy như một điếu văn cho Lê Thị Thảo ( thơ Đường luật) riêng bái thơ vô danh thì ý thơ hay nhưng có lẽ là thơ tự do vì câu chữ không ổn định

    ReplyDelete