Friday, October 25, 2019

Người Quân Cảnh xa quê hương


Bốn mươi lăm năm thời gian đăng đẳng
Người Quân Cảnh trẻ tóc đã bạc sương
Anh đứng lặng nhìn biển Đông xa khuất
Lòng quặn thắt nỗi đau mất quê hương

Chiều buông xuống lòng anh buồn trĩu nặng
Nhìn mây trôi, trôi mãi tận phương trời
Gió cuốn đi bao chiếc lá tả tơi
Như cuốn cả nỗi buồn anh thầm lặng

Anh đứng lặng nhưng lòng sao chẳng lặng
Cứ trỗi lên những uất khúc quê nhà
Chiều vẫn cứ buông màn đêm uất ức
Hỡi núi sông sao chẳng thấy vùng lên

Bốn mươi lăm năm thời gian đã quá
Để người Việt tay nắm lại cùng nhau
Hãy vùng lên đánh đuổi bọn giặc Tầu
Diệt lũ đầy tớ Việt gian Cộng Sản

Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment