Wednesday, May 13, 2020

TT TRUMP đã TƯỚC gói DU LỊCH dài nhất cuộc đời OBAMA trị giá 2.1 Tỷ Đô La ,DONALD TRUMP ông LÀ AI?

1 comment:

  1. Tổng Thống Trump! tôi yêu mến và kính phục ông, một vị Tổng Thống vì dân vì nước của Tổ quốc này cũng là tổ quốc thứ hai của tôi

    ReplyDelete