Monday, October 14, 2019

Thành Kính phân ƯuNiên Trưởng QC NGUYỄN VĂN PHẦN
(Nhà Văn VAN PHAN)

SVSQ Khoá 13 Thống Nhất TVBQGVN
Trung Tá Quân Cảnh
Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 6 kiêm Chỉ Huy Trưởng Quân Cảnh Biệt Khu Thủ Đô

Đã từ trần lúc 12:52PM ngày 24 tháng 9 năm 2019 (Nhằm ngày 26 tháng 8 năm Kỷ Hợi)
tại Garden Grove, California, USA.

Hưởng Thọ 89 Tuổi

Linh cữu quàn tại PEEK FUNERAL HOME, PHÒNG SỐ 1
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

ThứTư, ngày 2 tháng 10 năm 2019
-11:00AM: Lễ Nhập Quan, Phát Tang, Cầu Siêu -1:00PM - 8:00PM: Thăm Viếng
Thứ Năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019
- 8:00AM -10:00AM: Thăm Viếng -10:00AM -11:00AM: Lễ Di Quan -11:45AM: An Táng

Xin chia buồn cùng tang quyến Nguyện Câu Hương Linh cố Niên Trưởng Nguyễn Văn Phần sớm về cõi Vĩnh Hằng

Hội Quân Cảnh DFW và Vùng phụ Cận đồng thành kính phân Ưu

No comments:

Post a Comment